Reisschema

Dag 1Friese Waddenkust

Inbegrepen

Vervoer en gids

Niet inbegrepen

Lunch, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard.

Prijs

EUR 80,-

Reisbegeleiding

Ruben Vermeer

Aantal deelnemers

Minimaal 6, Maximaal 14

Accommodatie

Niet van toepassing

Zwaarte reis

Korte wandelingen

Klimaat

Houd rekening met wisselende weersomstandigheden

Dagtocht Friese Waddenkust - Waddentour ism Vogelbescherming Nederland

Duur:1 dagen
Vertrek:18-08-2018
Prijs: EUR 80,-
Reisleider:Ruben Vermeer
Code: WD1823

De Friese Waddenkust is één van de beste plekken in Nederland om wadvogels zoals steltlopers te bekijken. Als het water opkomt in de Waddenzee verlaten de steltlopers de drooggevallen slikplaten en zoeken slikgebieden dicht langs de kust op. Tijdens de vloed zijn er grote aantallen steltlopers dicht langs de Friese Waddenkust te zien, die daar foerageren op de nog drooggevallen slikplaten. In de trektijd zijn er vaak vele duizenden steltlopers te zien.

BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland
BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland organiseren speciale Waddentours om de unieke Waddennatuur te behouden, te beschermen maar ook te tonen.  Door middel van de Vogelbescherming-BirdingBreaks Waddentours maakt u kennis met de ongekende aantallen en diversiteit van de vogels in ons meest spectaculaire natuurgebied en komt u meer te weten over het beschermingswerk van de Vogelbescherming in het Waddengebied. Daarnaast helpt u met uw deelname mee aan de bescherming van vogels!

Reisroute en praktische informatie
We verzamelen deze dag om 9.30h bij het treinstation van Harlingen. Hier keert u rond 1700h weer terug. Afhankelijk van het tij beginnen we in de Westhoek waar we de -  hopelijk hoge aantallen - steltlopers gaan bekijken. De meest algemene zijn meestal Bonte Strandloper, Tureluur en Rosse Grutto. In kleinere aantallen zijn Zilverplevier, Wulp, Kanoet, Scholekster en Bontbekplevier aanwezig en soms ook Krombek- en Kleine Strandloper. Vervolgens rijden we via de Zwarte Haan naar de Makkumer Zuidwaard in Friesland om naast de zoutwatersteltlopers ook de zoetwatersteltlopers te bekijken. Tijdens de dag leert u meer over de verschillend steltlopers en het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland: “Rust voor vogels, ruimte voor mensen”.

Harlingen - Hegewiersterfjild
Het Hegewiersterfjild is een vernattingsproject van Natuurmonumenten speciaal voor weidevogels. De hoge en droge landbouwpercelen worden hier afgegraven en geschikt gemaakt voor weidevogels. Daardoor broeden hier weidevogels zoals Grutto, Kleine Plevier en Kluut en is er ook een Visdievenkolonie te vinden. In de trektijd zitten er ook groepen Goudplevieren en Kemphanen. Op de zoetwaterplassen foerageren soorten zoals Zwarte Ruiter, Watersnip en Kleine Strandloper. Ook worden hier af en toe de zeldzame Poelruiter en Grauwe Franjepoot waargenomen! 

Westhoek
De Westhoek is een kweldergebied ten noorden van Franeker en is één van de beste plekken in Friesland om steltlopers te bekijken. Er zijn hier vaak vele duizenden steltlopers te zien! De meest algemene soorten zijn Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Kanoet, Tureluur, Kluut, Zilverplevier, Bontbekplevier en Wulp. Ook Krombekstrandloper wordt hier regelmatig in hoge aantallen gezien.

Zwarte Haan
De Zwarte Haan is een kweldergebied ten noorden van Leeuwarden. Hier is een vogelobservatiepunt gemaakt vanwaar je over het wad kan uitkijken. Bij hoog water zijn er vanaf dit punt soms duizenden steltlopers te zien. Algemene soorten hier zijn Wulp, Bonte Strandloper en Kluut. Ook zit hier vaak hoge aantallen Bergeenden. In het poldergebied van de Zwarte Haan zitten vaak groepen Brandganzen en Rotganzen en jaagt ook wel eens een Blauwe Kiekendief of een Slechtvalk.

Makkumer Zuidwaard
De Makkumer Zuidwaard is een slikgebied in Friesland, iets ten zuiden van het plaatsje Makkum. Dit gebied ligt binnen de dijk en is dus geschikt als HVP. De plek bestaat uit een ondiep meer met slikranden en is vooral een goede plek om zoetwater-steltlopers te zien. Soorten die je hier kunt verwachten zijn Grutto, Kemphaan, Witgat, Tureluur en Oeverloper. Daarnaast zitten hier regelmatig Lepelaars en vliegt er met enige regelmaat een Reuzenstern langs.

Geen reisverslagen beschikbaar
Fotogalerij


Klik op de foto om alle foto's bij deze reis te bekijken.