Reisschema

Dag 1Texel

Inbegrepen

Vervoer en gids

Niet inbegrepen

Lunch, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard.

Prijs

EUR 80,-

Reisbegeleiding

Nederlandstalige reisleider

Aantal deelnemers

Minimaal 6, Maximaal 14

Accommodatie

Niet van toepassing

Zwaarte reis

Korte wandelingen

Klimaat

Houd rekening met wisselende weersomstandigheden

Dagtocht Texel - Waddentour ism Vogelbescherming Nederland

Duur:1 dagen
Vertrek:08-09-2018
Prijs: EUR 80,-
Reisleider:Nederlandstalige reisleider
Code: WD1826

Texel is het grootste, meest bezochte en wellicht bekendste waddeneiland van Nederland. Het is ook een erg goede plek om wadvogels te bekijken! Vanaf Texel op je op verschillende plekken een mooie uitkijk over slikplaten in de Waddenzee. Daarnaast bevinden zich op Texel meerdere Hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s) waar de steltlopers bij vloed komen afwachten tot het water weer zakt.

BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland
BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland organiseren speciale Waddentours om de unieke Waddennatuur te behouden, te beschermen maar ook te tonen.  Door middel van de Vogelbescherming-BirdingBreaks Waddentours maakt u kennis met de ongekende aantallen en diversiteit van de vogels in ons meest spectaculaire natuurgebied en komt u meer te weten over het beschermingswerk van de Vogelbescherming in het Waddengebied. Daarnaast helpt u met uw deelname mee aan de bescherming van vogels!

Reisroute en praktische informatie
Op deze dag  neemt u de boot naar Texel om 09:30h. Op Texel zal onze reisleider u opwachten op de parkeerplaats. Rond 17:00 uur bent u weer terug op de parkeerplaats om de boot naar huis te nemen. Op Texel wordt u rondgereden langs de verschillende vogelplekken. Afhankelijk van het tij starten we de dag in de Mokbaai, geheel in het zuiden van het eiland. Hier zijn hopelijk hoge aantallen steltlopers te zien. De meest algemene zijn meestal Bonte Strandloper, Tureluur en Rosse Grutto. In kleinere aantallen zijn Zilverplevier, Wulp, Kanoet, Scholekster en Bontbekplevier aanwezig en soms ook Krombek- en Kleine Strandloper. We vervolgen onze toch langs Utopia en het wad bij de Cocksdorp om de dag af te sluiten in de slufter. Tijdens de dag leert u meer over de verschillend steltlopers en het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland: “Rust voor vogels, ruimte voor mensen”.

Mokbaai
De Mokbaai is een lange slufter onder invloed van het tij, in het zuidelijke puntje van Texel. Bij aankomst met de veerboot is de Mokbaai goed te zien. In de Mokbaai zitten vaak hoge aantallen steltlopers zoals Wulpen, Rosse Grutto’s, Bonte Strandlopers en Scholeksters. De variatie aan steltlopers is hier hoog, in de Mokbaai zijn al 29 verschillende soorten steltlopers waargenomen! Ook andere wadvogels zoals Rotgans en Lepelaar zijn hier te zien. Eendensoorten zoals Pijlstaart en Eidereend worden hier ook regelmatig gezien.

Utopia
In 2011 is het slikgebied Utopia gecreëerd. Het gebied ligt binnendijks en vormt een mooie HVP voor de wadvogels. Het gebied wordt bezocht door een grote diversiteit aan steltlopers waaronder schaarse soorten als Krombekstrandloper en Kleine Strandloper. Naast een belangrijk foerageergebied is Utopia ook belangrijk als broedlocatie voor soorten zoals Grote Stern (ruim 7.000 paar!), Dwergstern, Noordse Stern en Bontbekplevier.

Wad bij De Cocksdorp
Als je bij het dorpje De Cocksdorp op de Waddendijk gaat staan heb je mooi uitzicht op een slikplaat. Zeker bij hoogwater zijn veel steltlopers hier van dichtbij te bewonderen. Vanaf deze plek zijn soorten zoals Kanoet, Zilverplevier en Steenloper te zien. Deze wadplaat is een bekende plek voor bijzondere vogelsoorten. Zo werd hier in 2016 de zeer zeldzame Grote Kanoet waargenomen!

Slufter
De Slufter is een van de bekendste vogelplekken op Texel. De Slufter bestaat uit een krekenstelsel dat onder invloed staat van de Noordzee. De Slufter is een beschermd broedgebied waar vogels zoals Eidereend, Bergeend en Kluut broeden. De Slufter is niet alleen een mooie gebied voor wadvogels maar ook andere trekvogels zoals piepers en kwikstaarten zoeken het gebied graag op. In totaal zijn er al meer dan 280 verschillende vogelsoorten gezien in de Slufter!

Geen reisverslagen beschikbaar
Fotogalerij


Klik op de foto om alle foto's bij deze reis te bekijken.

deze pagina komt uit cache