Reisschema

Dag 1Lauwersmeer

Inbegrepen

Vervoer en gids

Niet inbegrepen

Lunch, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard.

Prijs

EUR 80,-

Reisbegeleiding

Jan Bosch

Aantal deelnemers

Minimaal 6, Maximaal 14

Accommodatie

Niet van toepassing

Zwaarte reis

Korte wandelingen

Klimaat

Houd rekening met wisselende weersomstandigheden

Dagtocht Lauwersmeer - Waddentour ism Vogelbescherming Nederland

Duur:1 dagen
Vertrek:15-09-2018
Prijs: EUR 80,-
Reisleider:Jan Bosch
Code: WD1828

Het Lauwersmeergebied is één van de meest bekende vogelgebieden van Nederland. Door het afsluiten van de Lauwerszee in 1969 ontstond een watergebied op de grens van Friesland en Groningen. Deze locatie biedt een mooie plek voor trekvogels om te foerageren. Op meerdere plekken zijn vogelkijkhutten of schermen geplaatst, zodat de vogels van dichtbij te bewonderen zijn zonder dat ze worden verstoord.

BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland
BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland organiseren speciale Waddentours om de unieke Waddennatuur te behouden, te beschermen maar ook te tonen.  Door middel van de Vogelbescherming-BirdingBreaks Waddentours maakt u kennis met de ongekende aantallen en diversiteit van de vogels in ons meest spectaculaire natuurgebied en komt u meer te weten over het beschermingswerk van de Vogelbescherming in het Waddengebied. Daarnaast helpt u met uw deelname mee aan de bescherming van vogels!

Reisroute en praktische informatie
We verzamelen deze dag om 9.30h bij de bushalte in Lauwersoog, waar de boot naar Schiermonnikoog vertrekt. Hier keert u rond 1700h weer terug. Afhankelijk van het tij beginnen we in de Ezumakeeg waar we de -  hopelijk hoge aantallen - steltlopers gaan bekijken. De meest algemene zijn meestal Bonte Strandloper, Tureluur en Rosse Grutto. In kleinere aantallen zijn Zilverplevier, Wulp, Kanoet, Scholekster en Bontbekplevier aanwezig en soms ook Krombek- en Kleine Strandloper. Vervolgens rijden we via het Jaap Deensgat naar de Paezemerlannen. Tijdens de dag leert u meer over de verschillend steltlopers en het beschermingsprogramma van Vogelbescherming Nederland: “Rust voor vogels, ruimte voor mensen”.

Ezumakeeg
Bij de Ezumakeeg is een vogelkijkhut gebouwd waarbij je vanaf de rand van de slikplaat de steltlopers kan bekijken. Hierdoor foerageert een deel van de steltlopers tot op enkele meters afstand en zijn ze mooi te fotograferen. Er is hier een grote diversiteit aan steltlopers te zien waaronder Kemphanen, Kleine Strandlopers, Krombekstrandlopers en Temmincks Strandlopers. Naast steltlopers zijn er ook genoeg andere soorten te zien zoals eenden, roofvogels en zangvogels. In totaal zijn er al maarliefst 300 verschillende vogelsoorten waargenomen in de Ezumakeeg!

Jaap Deensgat
Ook in het Jaap Deensgat is een vogelkijkhut gebouwd aan de rand van het slikgebied. Vanuit de hut kijk je uit over de waterplas waar vaak grote aantallen eenden zitten zoals Pijlstaarten, Zomertalingen, Wintertalingen en Smienten. Ook Casarca’s worden hier regelmatig waargenomen. Langs de randen van de plas zitten vaak steltlopers zoals Grutto, Zwarte Ruiter, Goudplevier en Kemphaan. Ook zijn hier vaak groepen Lepelaars te zien die foerageren op de kleine visjes in het water. Met een beetje geluk komt er een Zeearend langsvliegen die in het Lauwersmeergebied broedt!

Peazemerlannen
Peazemerlannen is een buitendijks slikgebied dat in 1973 is ontstaan doordat de Waddenzee een gat in de dijk sloeg. Het dichten van de dijk was te duur en daarom kreeg de Waddenzee vrij spel in het noordelijke deel van de polder. Zo ontstond een gevarieerd kwelderlandschap. Dit gebied is vooral een belangrijk foerageergebied voor Rotgans en Brandgans, die hier vaak met duizenden tegelijk zitten. Daartussen wordt ook af en toe een Zwarte Rotgans of een Witbuikrotgans gezien. Met hoog water komen er grote aantallen steltlopers in de kwelder foerageren zoals Bonte Strandlopers, Rosse Grutto’s, Zilverplevieren en Wulpen.

Geen reisverslagen beschikbaar
Fotogalerij


Klik op de foto om alle foto's bij deze reis te bekijken.