Reisschema

Dag 1Noordelijk Noord-Holland & Friesland

Inbegrepen

Vervoer en gids

Niet inbegrepen

Lunch, drankjes, uitgaven van persoonlijke aard.

Prijs

EUR 80,-

Reisbegeleiding

Nederlandstalige reisleider

Aantal deelnemers

Minimaal 6, Maximaal 14

Accommodatie

Niet van toepassing

Zwaarte reis

Lichte wandelingen

Klimaat

Houd rekening met wisselende weersomstandigheden

Dagtocht noordelijk Noord-Holland & Friesland - Waddentour ism Vogelbescherming Nederland

Duur:1 dagen
Vertrek:25-08-2018
Prijs: EUR 80,-
Reisleider:Nederlandstalige reisleider
Code: WD1825

Vanaf de noordkop van Noord-Holland en Friesland heb je op meerdere plekken een mooie kijk op het waddengebied. Met het opkomende water worden foeragerende steltlopers naar waddenkust gestuwd en zijn ze goed zichtbaar vanaf de waddendijk. Als het water te hoog wordt zoeken de steltlopers plekken op waar ze de vloed afwachten, de zogenaamde hoogwater vluchtplaatsen (HVP).

BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland
BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland organiseren speciale Waddentours om de unieke Waddennatuur te behouden, te beschermen maar ook te tonen.  Door middel van de Vogelbescherming-BirdingBreaks Waddentours maakt u kennis met de ongekende aantallen en diversiteit van de vogels in ons meest spectaculaire natuurgebied en komt u meer te weten over het beschermingswerk van de Vogelbescherming in het Waddengebied. Daarnaast helpt u met uw deelname mee aan de bescherming van vogels!

Reisroute en praktische informatie
We verzamelen deze dag om 9.30h bij de bushalte van Den Oever. Hier keert u rond 1700h weer terug. Afhankelijk van het tij beginnen we op het Balgzand en het schor bij Den Oever waar we de -  hopelijk hoge aantallen - steltlopers gaan bekijken. De meest algemene zijn meestal Bonte Strandloper, Tureluur en Rosse Grutto. In kleinere aantallen zijn Zilverplevier, Wulp, Kanoet, Scholekster en Bontbekplevier aanwezig en soms ook Krombek- en Kleine Strandloper. Vervolgens rijden we via de Afsluitdijk naar de Makkumer Zuidwaard in Friesland om naast de zoutwatersteltlopers ook de zoetwatersteltlopers te bekijken. Tijdens de dag maakt u kennis met de ongekende aantallen en diversiteit van de wadvogels langs de kust en komt u meer te weten over het beschermingsproject van de Vogelbescherming: “Rust voor vogels, ruimte voor mensen”.

Den Oever - Schor
Aan de noordkant van Den Oever bevindt het zich het zogenaamde ‘Schor’, een buitendijks gebied wat met vloed vaak droog blijft. Deze kom bestaat uit een slikplaat waar steltlopers bij hoog water vaak in hoge aantallen komen foerageren. Vanaf de dijk zijn deze steltlopers goed te bekijken. De meest algemene soorten hier zijn Bonte Strandloper, Drieteenstrandloper, Kanoet en Rosse Grutto en zitten hier vaak met duizenden tegelijk! Dit levert een mooi schouwspel op als er bijvoorbeeld een Slechtvalk langs komt vliegen en er grote “wolken” steltlopers door de lucht vliegen. Tussen de vele steltlopers kunnen ook de minder algemene soorten zoals de Krombekstrandloper en de Kleine Strandloper worden gezien. Op het Schor wordt heel af en toe zelfs de zeer zeldzame Breedbekstrandloper waargenomen.

Balgzand
Het Balgzand is het Waddengebied tussen Den Helder en Den Oever. Vanaf een uitkijkplatform op de dijk is een groot deel van het wad te zien, maar ook vanaf de weg langs het wad . Ook hier zijn grote aantallen steltlopers waar te nemen en zitten vaak ook grote groepen Rotganzen. Daarnaast is het Balgzand een bekende plek om de zeldzame Lachstern te zien (beste kans van half juli tot augustus).

Afsluitdijk
De Afsluitdijk is een mooie plek diverse soorten watervogels te zien. Daarnaast wordt de dijk ook door trekvogels gebruikt tijdens de doortrek, om de zee te vermijden. In juli en augustus is het een IJsselmeer bijvoorbeeld een belangrijke pleisterplaats voor Zwarte Sterns die dan al met de terugtrek bezig zijn. Op de Afsluitdijk bevinden zich twee vogeluitkijkpunten: bij Breezanddijk en bij Kornwerderzand. Vanaf deze plekken gaan we kijken welke wad- en watervogels we kunnen zien.

Makkumer Zuidwaard
De Makkumer Zuidwaard is een slikgebied in Friesland, iets ten zuiden van het plaatsje Makkum en gelegen tegen het IJsselmeer. De plek bestaat uit een ondiep meer met slikranden en is vooral een goede plek om zoetwater-steltlopers te zien. Soorten die je hier kunt verwachten zijn bijvoorbeeld Grutto, Kemphaan, Witgat, Goudplevier, Tureluur en Oeverloper. Daarnaast zitten hier ook regelmatig Lepelaars en is er zelfs kans op de zeldzame Reuzenstern.

Geen reisverslagen beschikbaar
Fotogalerij


Klik op de foto om alle foto's bij deze reis te bekijken.

deze pagina komt uit cache