Reisschema

Dag 1Lauwersoog - Schiermonnikoog
Dag 2Schiermonnikoog
Dag 3Schiermonnikoog - Lauwersoog

Inbegrepen

Vervoer, twee overnachtingen, maaltijden startend met avondeten op dag 1 en eindigend met lunch op dag 3, boot Lauwersoog - Schiermonnikoog

Niet inbegrepen

Drank, fooien en overige uitgaven van persoonlijke aard. Boekingskosten bedragen EUR 15,- per boeking.

Extra

Toeslag eenpersoonskamer EUR 80,-

Prijs

EUR 360,-

Reisbegeleiding

Sjoerd Radstaak

Aantal deelnemers

Minimaal 6, Maximaal 14

Accommodatie

Hotel met eigen toilet en badkamer.

Zwaarte reis

Lichte wandelingen

Klimaat

Houd rekening met wisselende weersomstandigheden

Weekend Schiermonnikoog - Waddentour ism met Vogelbescherming

Duur:3 dagen
Vertrek:24-08-2018
Prijs: EUR 360,-
Reisleider:Sjoerd Radstaak
Code: WW1806

Het Waddeneiland Schiermonnikoog is zonder twijfel één van de mooiste plekken in ons land. Nagenoeg het hele eiland is aangeduid als Nationaal Park en de ruime afwisseling tussen de verschillende habitats zorgt voor een ongeëvenaard rijke natuurervaring. Schiermonnikoog is het meest oostelijke permanent bewoonde Waddeneiland en is tevens de kleinste gemeente van Nederland met slechts 946 inwoners (2017). Schiermonnikoog is bij vogelaars een populaire bestemming door de vele zeldzame vogelsoorten die al op het eiland zijn gezien. In totaal werden er al bijna 340 verschillende vogelsoorten waargenomen op het eiland!

BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland
BirdingBreaks en Vogelbescherming Nederland organiseren speciale Waddentours om de unieke Waddennatuur te behouden, te beschermen maar ook te tonen.  Door middel van de Vogelbescherming-BirdingBreaks Waddentours maakt u kennis met de ongekende aantallen en diversiteit van de vogels in ons meest spectaculaire natuurgebied en komt u meer te weten over het beschermingswerk van de Vogelbescherming in het Waddengebied. Daarnaast helpt u met uw deelname mee aan de bescherming van vogels!

 

Reisroute en praktische informatie
Op vrijdag neemt u in Lauwersoog de boot naar Schiermonnikoog om 12:30h. Zondag om 16:30 neemt u de boot terug van Schiermonnikoog naar Lauwersoog. Op Schiermonnikoog fietst u langs de verschillende vogelplekken. Op het eiland zijn waarschijnlijk hoge aantallen steltlopers te zien. De meest algemene zijn meestal Bonte Strandloper, Tureluur en Rosse Grutto. In kleinere aantallen zijn Zilverplevier, Wulp, Kanoet, Scholekster en Bontbekplevier aanwezig en soms ook Krombek- en Kleine Strandloper. Met behulp van een telescoop kunnen we de vogels goed zien en de verschillende soorten determineren. Tijdens dit weekend maakt u kennis met de ongekende aantallen en diversiteit van de wadvogels langs de kust en komt u meer te weten over het beschermingsproject van de Vogelbescherming: “Rust voor vogels, ruimte voor mensen”. Met dit project maakt de Vogelbescherming mooie vogelkijkplekken toegankelijk en geeft het de vogels tegelijkertijd meer rust door de aanleg van nieuwe broed- en rustplekken. Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen in de gratis Waddenapp van de Vogelbescherming.

Banckspolder
De Banckspolder is het poldergebied centraal op het eiland gelegen. Hier zitten in de winter vaak hoge aantallen ganzen zoals Rotganzen en Brandganzen. Daarnaast zitten er vaak ook groepen Goudplevieren.

Oosterkwelder
Ongeveer de helft van het eiland bestaat uit een kweldergebied, de Oosterkwelder. Hier zijn vaak grote aantallen steltlopers te zien zoals Bontbekplevieren, Bonte Strandlopers, Wulpen, Tureluurs, Rosse Grutto’s en Kanoeten. Daarnaast is dit ook een goed gebied om soorten zoals Blauwe Kiekendief, Velduil en Slechtvalk te zien!

Westerplas
De Westerplas is een zoetwaterplas in het westen van het eiland. Hier broedt een kolonie Lepelaars en Kleine Zilverreigers en er zit ook regelmatig een Roerdomp.  Op de plas zelf zitten vaak eenden zoals Wintertalingen, Slobeenden, Tafeleenden en Pijlstaarten. Ook Brilduiker, Nonnetje en Zomertaling worden hier soms gezien. In het riet rondom de plas zitten soorten als Baardmannetje, Rietgors en Blauwborst.

De Zeester
In het noordwesten van het eiland ligt een grote zandplaat die ook wel de Zeester wordt genoemd. Dit is een goede plek om steltlopers te bekijken zoals Bonte Strandloper, Bontbekplevier en Zilverplevier. Ook worden hier regelmatig Strandplevieren waargenomen.

Geen reisverslagen beschikbaar
deze pagina komt uit cache