"Enerzijds werden de deelnemers op de locaties vrij gelaten, iedereen kon naar wens zijn eigen tempo aanhouden, anderszijds werden de deelnemers zonder telescoop steeds aangeboden om ook even een blik te werpen. Dat heb ik als prettig ervaren. Het avondritueel van het invullen van de daglijst was erg leuk en handig"

dhr M te Westervort

Reizen met Birdingbreaks Birdingbreaks individuele en groepsreizen Duurzaam op reis

Duurzaam op reis met BirdingBreaks


Toerisme heeft een niet te vermijden  impact op de natuur en bevolking van een bestemming.
Met duurzaam reizen wordt geprobeerd de negatieve impacts en bijeffecten van toerisme zoveel mogelijk te minimaliseren.

Toerisme is echter ook geschikt als middel om een bijdrage te leveren aan natuurbehoud en het ondersteunen van lokale bevolking. Door (eco)toerisme worden lokale economieën gevormd rondom de natuur, die daardoor behouden blijft omdat dit voor veel mensen een inkomen vormt en vaak een alternatief biedt voor stroperij, overbevissing en houtkap door de lokale bevolking. Als de bevolking bij toerisme betrokken wordt en hier ook van kan profiteren, is er meer drijfveer om deze natuur te beschermen.

Belangrijk is om het zogenaamde leakage (letterlijk: lekkage) effect te verminderen – het effect dat de lokale bevolking weinig profiteert van het ecotoerisme. Door onder andere gebruik te maken van lokale gidsen en accommodatie van lokale eigenaars komt het geld weer bij de lokale maatschappij terecht en profiteert de bevolking zo ook van toerisme.

BirdingBreaks erkent de waarde van ecosystemen en biodiversiteit en wil zijn steentje bijdragen aan het behoud hiervan. Dit doen wij op de volgende manieren:

Beschermingsreizen in samenwerking met partners
Op een aantal van onze reizen worden projecten gesteund die helpen bij het behouden van bedreigde soorten of ecosystemen, zoals bijvoorbeeld de reizen naar Brazilië en Colombia waar een deel van de winst bestemd is lokale beschermingsprojecten.

Vogelbescherming Nederland

BirdingBreaks.nl organiseert, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en GREPOM (vogelbescherming Marokko), reizen naar Marokko waarbij er met het boeken van de reis een bijdrage wordt geleverd aan het beschermingsproject van de ernstig bedreigde Kaalkopibis.

IVN

Met het IVN, onze kantoorgenoot aan de Plantage Middenlaan, organiseert BirdingBreaks.nl ook beschermingsreizen. Een deel van de opbrengst van de reis komt ten goede aan beschermingsdoelen. Zo draagt de reiziger hier direct aan bij.

Lokale gidsen/accommodaties

Tijdens elke reis wordt er naast een BirdingBreaks gids uit Nederland gebruik gemaakt van een lokale gids. Niet alleen heeft deze de beste kennis van het gebied, maar zo wordt ook de lokale bevolking betrokken bij toerisme en profiteert hiervan doordat dit een inkomen voor ze vormt. Met BirdingBreaks reist u in kleine groepen, om de natuurbeleving te optimaliseren en de natuur zo min mogelijk te verstoren.

Waar mogelijk wordt ook  gebruik gemaakt van eco lodges. Dit zijn accommodaties die aanpassingen hebben gemaakt om meer milieuvriendelijk te zijn en zorgen voor een economisch rendement voor de lokale gemeenschap. Zo wordt er tijdens de reis naar Costa Rica overwegend gebruik gemaakt van lodges en hotels die zijn gecertificeerd volgens het Certification for Sustainable Tourism Program (CST). Hierbij wordt de accommodatie getest op een aantal aspecten: Hoe het bedrijf omgaat met de omliggende natuur, management beleid met betrekking tot energiebesparing en watervervuiling, afvalverwerking beleid en interactie met bevolking/gemeenschappen in de buurt.

Samenwerking met duurzame rederijen
Op onze cruises werken wij samen met rederijen die een duurzaamheidsbeleid hanteren. Vooral wanneer kwetsbare gebieden zoals de Noord- en Zuidpool bezocht worden is dit van belang. Ook hanteren zij het ‘buy and employ local’ principe en zorgen ervoor dat reizigers respect voor lokale gebruiken en tradities hebben. De rederijen doen aan verantwoorde afvalscheiding en dragen bij aan natuurbeschermingsprojecten.

Wat reizigers zelf kunnen doen
:

Ook reizigers kunnen op de bestemmingen acties ondernemen om hun impact te minimaliseren. Denk hierbij aan:

-Vanzelfsprekende zaken zoals geen afval achterlaten, dieren verstoren voor een mooie foto, voorwerpen uit de natuur meenemen etc. Houd een gepaste afstand met het fotograferen
-Voorzichtig bij nesten/broedplaatsen
-Blijf op paden en wegen en houd verstoring van het leefgebied tot een minimum
-Op de hoogte zijn van culturele tradities en normen en waarden en deze te respecteren. In sommigen landen wordt er van toeristen bijvoorbeeld verwacht dat ze zich gepast kleden.  
-U kunt bijdragen aan lokale economische en sociale ontwikkeling door bijvoorbeeld handwerk souvenirs te kopen. Koop echter geen namaak en producten die verboden zijn.

Duurzaam op reis met Birdingbreaks
deze pagina komt uit cache