Birdingbreaks en duurzaamheid

Toerisme

Toerisme heeft een niet te vermijden  impact op de natuur en bevolking van een bestemming. Met duurzaam reizen wordt geprobeerd de negatieve impacts en bijeffecten van toerisme zoveel mogelijk te minimaliseren. Toerisme is echter ook geschikt als middel om een bijdrage te leveren aan natuurbehoud en het ondersteunen van lokale bevolking.

Door (eco)toerisme worden lokale economieën gevormd rondom de natuur, die daardoor behouden blijft omdat dit voor veel mensen een inkomen vormt en vaak een alternatief biedt voor stroperij, overbevissing en houtkap door de lokale bevolking. Als de bevolking bij toerisme betrokken wordt en hier ook van kan profiteren, is er meer drijfveer om deze natuur te beschermen. Belangrijk is om het zogenaamde leakage (letterlijk: lekkage) effect te verminderen – het effect dat de lokale bevolking weinig profiteert van het ecotoerisme. Door onder andere gebruik te maken van lokale gidsen en accommodatie van lokale eigenaars komt het geld weer bij de lokale maatschappij terecht en profiteert de bevolking zo ook van toerisme.

BirdingBreaks erkent de waarde van ecosystemen en biodiversiteit en wil zijn steentje bijdragen aan het behoud hiervan. Dit doen wij op de volgende manieren:

CO2 compensatie via Stand for Trees

Sinds 2017 compenseert BirdingBreaks voor alle reizigers de CO2 uitstoot van de vluchten via het prachtige initiatief Stand for Trees (www.standfortrees.org). En - wellicht goed om te weten - het kost u niks extra! Het is dus al onderdeel van de reis. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden. Zo zal elke reis garant staan voor een specifiek project.

Op de reizen naar Ghana en de Vogelbeschermingsreis Gambia zullen we de CO2 uitstoot bijvoorbeeld compenseren via het ook door BirdLife gesteunde Gola Rainforest Project in West-Afrika. We hopen op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat maar ook aan het wereldwijde natuurbehoud! In 2018 zijn 2,1 miljoen BirdingBreaks vliegkilometers gecompenseerd en besteed aan projecten in Madagaskar, Peru, Colombia, Brazilië, Indonesië en het BirdLife project in Gola, West-Afrika. Zo kunt u met een gerust hart op reis!

Logo Stand for Trees

Beschermingsreizen in samenwerking met partners

Op een aantal van onze reizen worden projecten gesteund die helpen bij het behoud van bedreigde soorten of ecosystemen, zoals bijvoorbeeld de reizen naar Brazilië en Colombia waar een deel van de opbrengst bestemd is voor lokale beschermingsprojecten.

BirdingBreaks organiseert, in samenwerking met onze partner Vogelbescherming Nederland reizen waarbij er met het boeken van de reis een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van natuur en vogels. In 2019 zijn dit de reizen naar Roemenië, Spanje, de Farne Islands, Suriname, Indonesië en Gambia waarbij u met uw deelname direct meehelpt met het behoud van vogels en natuur.

Zo kunt u genieten van een prachtige reis en helpt u de natuur!

BirdingBreaks - Reispartner Vogelbescherming

BirdingBreaks organiseert, in samenwerking met onze partner Natuurpunt in België verschillende reizen. Natuurpunt zet zich in voor de bescherming van flora & fauna in Vlaanderen. Bij deze reizen wordt een afdracht wordt gedaan voor het beschermingswerk van Natuurpunt.

Natuurpunt

Lokale gidsen/accommodaties

Tijdens elke reis wordt er naast een BirdingBreaks gids uit Nederland gebruik gemaakt van een lokale gids. Niet alleen heeft deze de beste kennis van het gebied, maar zo wordt ook de lokale bevolking betrokken bij toerisme en profiteert hiervan doordat dit een inkomen voor ze vormt. Met BirdingBreaks reist u in kleine groepen, om de natuurbeleving te optimaliseren en de natuur zo min mogelijk te verstoren. Waar mogelijk wordt ook  gebruik gemaakt van eco lodges. Dit zijn accommodaties die aanpassingen hebben gemaakt om meer milieuvriendelijk te zijn en zorgen voor een economisch rendement voor de lokale gemeenschap. Zo wordt er tijdens de reis naar Costa Rica overwegend gebruik gemaakt van lodges en hotels die zijn gecertificeerd volgens het Certification for Sustainable Tourism Program (CST). Hierbij wordt de accommodatie getest op een aantal aspecten: Hoe het bedrijf omgaat met de omliggende natuur, management beleid met betrekking tot energiebesparing en watervervuiling, afvalverwerking beleid en interactie met bevolking/gemeenschappen in de buurt.

Samenwerking met duurzame rederijen

Op onze cruises werken wij samen met rederijen die een duurzaamheidsbeleid hanteren. Vooral wanneer kwetsbare gebieden zoals de Noord- en Zuidpool bezocht worden is dit van belang. Ook hanteren zij het ‘buy and employ local’ principe en zorgen ervoor dat reizigers respect voor lokale gebruiken en tradities hebben. De rederijen doen aan verantwoorde afvalscheiding en dragen bij aan natuurbeschermingsprojecten.

Wat reizigers zelf kunnen doen

Ook reizigers kunnen op de bestemmingen acties ondernemen om hun impact te minimaliseren. Denk hierbij aan:

  • Vanzelfsprekende zaken zoals geen afval achterlaten of voorwerpen uit de natuur meenemen
  • Verstoor geen dieren voor een mooie foto
  • Houd een gepaste afstand met het fotograferen
  • Voorzichtig bij nesten/broedplaatsen
  • Blijf op paden en wegen en houd verstoring van het leefgebied tot een minimum
  • Op de hoogte zijn van culturele tradities en normen en waarden en deze te respecteren. In sommigen landen wordt er van toeristen bijvoorbeeld verwacht dat ze zich gepast kleden.
  • U kunt bijdragen aan lokale economische en sociale ontwikkeling door bijvoorbeeld handwerk souvenirs te kopen. Koop echter geen namaak en producten die verboden zijn.
Deze website maakt gebruik van cookies.