Waarneming.nl

Ontdek met BirdingBreaks de mooiste vogelgebieden

Waarneming.nl
Waarneming.nl

Reizen in samenwerking met Waarneming.nl

BirdingBreaks organiseert in samenwerking met Waarneming.nl reizen naar diverse vogelgebieden aan. Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en onderdeel van Stichting Natuurinformatie. Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst. Het platform werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen. We verzamelen en tonen gegevens maar interpreteren deze niet. Dat is een taak voor andere organisaties, zoals de PGO’s van Nederland. We streven naar een goede samenwerking met alle onderzoekende organisaties.

Foto-impressie van diverse Reizen ism Waarneming.nl

Array
(
  [class] => 
  [data] => Array
    (
      [symbool] => Array
        (
          [395] => Array
            (
              [symbool_id] => 395
              [uitlegtekst_symbool] => Reizen ism Waarneming.nl
              [content_container] => Array
                (
                  [22168] => Array
                    (
                      [content_id] => 22168
                      [sorteervolgorde_content] => 1
                      [contentcategorie_container] => Array
                        (
                          [25] => Array
                            (
                              [contentcategorie_id] => 25
                              [contentcategoriecode] => FOTO
                            )

                        )

                    )

                )

            )

        )

    )

  [id] => #bouwblokxhr_111
  [meta] => Array
    (
      [device] => desktop
    )

  [fotoPath] => Array
    (
      [symbool_id] => 395
      [uitlegtekst_symbool] => Reizen ism Waarneming.nl
      [content_container] => Array
        (
          [22168] => Array
            (
              [content_id] => 22168
              [sorteervolgorde_content] => 1
              [contentcategorie_container] => Array
                (
                  [25] => Array
                    (
                      [contentcategorie_id] => 25
                      [contentcategoriecode] => FOTO
                    )

                )

            )

        )

    )

  [aantalFotos] => 
)

Enkele reisverslagen van Reizen ism Waarneming.nl

Enkele blogs van Reizen ism Waarneming.nl

Wat vonden mensen van de Reizen ism Waarneming.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.