Reisvoorwaarden

Algemeen

BirdingBreaks is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder:
KVK-nummer 54226104
BTW nummer: 823762828B01

De complete reisvoorwaarden zijn hier te downloaden. De belangrijkste bepalingen staan hieronder vermeld:

Betaling

Wij hanteren de volgende betalingsvoorwaarden: Een aanbetaling bij inschrijving van 30% van de reissom. Het resterende bedrag van de reissom moet uiterlijk acht weken voor aanvang van de reis door BirdingBreaks ontvangen zijn. Bij het boeken van een expeditiecruise geldt een aanbetaling van 25% van de reissom. Het resterende bedrag van de reissom moet uiterlijk drie maanden voor aanvang van de reis door BirdingBreaks ontvangen zijn. De boekingskosten en bijdrage garantiefonds: EUR 15,- voor de 1e persoon; daarna EUR 10,- p.p.

Informatie

De reiziger krijgt bij aanmelding informatie over eventuele benodigde vervoersdocumenten en visumplicht. Circa 2 weken voor aanvang van de reis krijgt de reiziger de benodigde reisinformatie. De reisbescheiden zoals tickets zullen in voorkomende gevallen door de reisbegeleiding worden meegenomen op de dag van vertrek. Boekt u een reis zonder reisbegeleider dan zullen de reisbescheiden worden toegezonden.

Annuleringen

Annulering dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren. Wij hanteren de volgende annuleringskosten:

 • bij annulering tot acht weken voor vertrek: de aanbetaling
 • Bij annulering tussen acht weken en zes weken voor vertrek: 50 % van de reissom
 • Bij annulering tussen zes en drie weken voor vertrek: 75 % van de reissom
 • Bij annulering vanaf drie weken voor vertrek: de volledige reissom

  De bovenstaande percentages gelden wanneer dit de door BirdingBreaks reeds gemaakte kosten dekt. Zijn deze percentages niet kostendekkend, dan bedragen de annuleringskosten het bovenstaande percentage aangevuld tot het bedrag van de door BirdingBreaks gemaakte kosten op dat moment.

  NB. Let op dat de reis- en annuleringsvoorwaarden voor het boeken van een expeditiecruise zijn gelijk aan de voorwaarden van de betreffende rederij. Deze kunnen afwijken van die van BirdingBreaks. In dat geval gelden de volgende annuleringskosten:


  • Tot 3 maanden voor vertrek: het bedrag van de aanbetaling (met een minimum van EUR 600,- per persoon)
  • Vanaf 3 maanden voor vertrek: 100% van de reissom

   Annuleren door BirdingBreaks:
   BirdingBreaks behoudt zich het recht toe een reis te annuleren als er minder aanmeldingen zijn voor de reis dan het bij de reis vermelde minimum aantal deelnemers. Uiteraard proberen wij dan een passend alternatief te bieden. Indien BirdingBreaks de reis moet annuleren in verband met onvoldoende deelnemers of door andere - onvoorziene - omstandigheden ontvangt u de gehele reissom retour. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om annulering van onze zijde te voorkomen.

Kamerindeling

U kunt bij BirdingBreaks kiezen voor een 'kamer op indeling'. U wordt dan ingedeeld in twee- of driepersoonskamers. Mochten deze niet beschikbaar zijn, dan volgt indeling in éénpersoonskamers (indien beschikbaar). In dat geval zal BirdingBreaks.nl 50% van de kosten voor de éénpersoonskamer voor zijn rekening nemen.

Roken

Het is op onze reizen niet toegestaan te roken in de vervoersmiddelen en in de gezamenlijke ruimten.

Wijzigingen

Wijziging van reisschema BirdingBreaks specialiseert zich ondermeer in reizen naar afgelegen gebieden. Dit kunnen gebieden zijn waar bureaucratie heerst en waar schema's van vluchten of ander vervoer onzeker zijn. Daarom dient BirdingBreaks.nl altijd flexibel te zijn. BirdingBreaks.nl legt zich alleen vast op een voorgesteld reisschema. We behouden ons het recht voor om het reisschema te allen tijde te wijzigen en zullen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal of andere zaken als gevolg van een wijziging of vertraging van het reisschema.

Reisleiding

Elke BirdingBreaks reisleider heeft volledige bevoegdheid tijdens de reis. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de reisleider te allen tijde op te volgen. Mocht een deelnemer tijdens de reis de wet overtreden of overlast veroorzaken op een zodanige wijze dat dit een normale uitvoering van de reis ernstig bemoeilijkt, kan de betreffende deelnemer door de reisleider tijdens de reis van verdere deelname worden uitgesloten. De deelnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan. Eventuele extra kosten die met deze uitsluiting gepaard gaan, komen geheel voor rekening van de betreffende deelnemer.

Aansprakelijkheid

BirdingBreaks is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van nalatigheid, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan een deelnemer, veroorzaakt door de deelnemer zelf, of door een ander, of door een van buiten komend onheil, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan. Eveneens is zij niet aansprakelijk voor vertraging en/of materiële of immateriële schade geleden door de deelnemer als gevolg van motorische pech, ziekte of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van BirdingBreaks liggen. BirdingBreaks is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist of niet op tijd aankomen van betalingen, post of berichten, noch voor de gevolgen hiervan.

Speciale wensen

Eventuele kosten verbonden aan speciale wensen of essenties komen voor rekening van de klant. Indien een deelnemer speciale wensen heeft, zoals de ligging van een kamer, dieetwensen of anderzijds, dan proberen wij hieraan tegemoet te komen. In geen enkel geval kunnen wij deze bevestigen. Evenmin kunnen wij garanderen dat het verzoek wordt ingewilligd. Indien een wens voor de deelnemer zo essentieel is dat een reisovereenkomst slechts zal worden gesloten indien vast staat dat aan uw wens(en) wordt tegemoetgekomen, is sprake van een essentie. Bij essenties kan uitsluitend een voorlopig inschrijvingsbewijs worden verleend. Pas als aan de eisen kan worden voldaan, volgt definitieve inschrijving. Vaste plaatsen of voorkeursplaatsen, in voor onze activiteiten gebruikte vervoermiddelen, worden niet toegekend.

Verzekering

Deelnemers zijn verplicht een goede reisverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

Een Birdingbreaks reis boeken

Een BirdingBreaks reis boekt u online via boekingsformulier. U kunt ook het formulier gebruiken dat is opgenomen in de reisbrochure of het formulier downloaden via onze website. Na ontvangst van de boeking krijgt u van ons een bevestiging en factuur per e-mail waarna de boeking definitief is.

Boeken van een expeditiecruise

Bij het boeken van een expeditiecruise geldt dat u dient aan te geven in welk soort hut u wenst te verblijven. Indien deze niet meer beschikbaar is wordt u daarover geïnformeerd en worden alternatieven aangedragen. Let op dat de reisvoorwaarden voor het boeken van een expeditiecruise gelijk zijn reisvoorwaarden van de betreffende rederij. Deze kunnen anders zijn dan die van BirdingBreaks.

Opties

Opties op reizen kunnen zowel via de website, per mail als telefonisch worden doorgegeven. De geldigheid van de optie:
- Vertrekt de reis binnen 8 weken, dan is deze optie 24 uur geldig
- Vertrekt de reis na 8 weken, dan is deze optie 7 dagen geldig
Gedurende de geldigheid van de optie houdt BirdingBreaks de plek voor u vast, zolang er beschikbaarheid is. Loopt de reis eerder vol, dan zullen we u telefonisch of per e-mail benaderen. Nadat de optie is verlopen, kunnen er geen rechten meer aan worden ontleend.

Vroegboekkorting

Voor alle groepsreizen met een aanbiedingsprijs boven EUR 1000,- per persoon geldt een vroegboekkorting indien het ingevulde en ondertekende boekingsformulier 6 maanden voor het vertrek van de reis in ons bezit is. Voor reizen met een prijs tussen EUR 1000,- en EUR 2000,- bedraagt de korting EUR 25,- Voor reizen met een prijs hoger dan EUR 2000,- bedraagt de korting EUR 50,-.

Let op: er geldt géén vroegboekkorting bij het boeken van expeditiecruises

Boekingskosten / Bijdrage Garantiefonds VZR Garant

BirdingBreaks.nl is per 1 maart 2022 lid van het garantiefonds VZR Garant. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maken wij gebruik van VZR Garant. VZR Garant is een erkende garantieregeling.

VZR Garant biedt garantie aan consumenten die een reis boeken bij één van de bij VZR Garant aangesloten touroperators. Dit houdt in dat de consument het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgt indien de aangesloten touroperator in financieel onvermogen komt. Zie voor meer informatie: VZR Garant.

Per boeking worden de volgende Boekingskosten en bijdrage VZR Garant in rekening gebracht:
• Bij 1 persoon: EUR 15,00
• Bij 2 personen: EUR 25,00
• Bij 3 personen: EUR 35,00
• Bij 4 personen: EUR 45,00

Is het totaalbedrag van de reissom hoger dan EUR 12.500,- , dan hanteert BirdingBreaks.nl de volgende staffel:
- Voor boekingen van EUR 12.500 t/m EUR 25.000: een extra toeslag van EUR 7,50 per persoon
- Voor boekingen van EUR 25.000 t/m EUR 37.500: een extra toeslag van EUR 15,00 per persoon
- Voor boekingen van EUR 37.500 t/m EUR 50.000: een extra toeslag van EUR 22,50 per persoon

Deze website maakt gebruik van cookies.