"Relaxed en toch alle soorten pakken (dankzij de gids die constant alert was)"

dhr J te Alkmaar

garantiefonds en boekingsinformatie birdingbreaks.nl

Naar het boekingsformulier

BirdingBreaks.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 54226104.

BTW nummer: NL179059099B01.

Download de complete reisvoorwaarden. (Reisvoorwaarden van Birdingbreaks 194 kB)

De belangrijkste bepalingen, die ook zijn terug te vinden in de complete reisvoorwaarden, staan hieronder vermeld.

Betaling

BirdingBreaks.nl hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

Een aanbetaling bij inschrijving van EUR 150,- voor reizen met een reissom tot EUR 1000,-
Een aanbetaling bij inschrijving van EUR 500.- voor reizen met een reissom tot EUR 2000,-
Een aanbetaling bij inschrijving van EUR 750,- voor reizen met een reissom tot EUR 3000,-
Een aanbetaling bij inschrijving van EUR 1250,- voor reizen met een reissom boven de EUR 3000,-

NB: in afwijking van bovenstaande hanteert BirdingBreaks.nl bij boeking van een expeditiecruise een aanbetaling van 25% van de cruiseprijs. De restant reissom dient 3 maanden vóór vertrek in het bezit te zijn van BirdingBreaks.nl.

Informatie

De reiziger krijgt bij aanmelding informatie over eventuele benodigde vervoersdocumenten en visumplicht. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de reis krijgt de reiziger de benodigde reisinformatie. De reisbescheiden zoals tickets zullen door de reisbegeleiding worden meegenomen op de dag van vertrek. Boekt u een reis zonder reisbegeleider dan zullen de reisbescheiden worden toegezonden.

Annuleringen

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de hieronder vermelde annuleringskosten verschuldigd:

a. bij annulering tot de 42 ste werkdag (exclusief) voor de dag van vertrek: de aanbetaling indien dit de kosten van het vliegticket dekt. Indien dit niet het geval is zijn de kosten gelijk aan de kosten voor het vliegticket

b. bij annulering vanaf de 42 ste werkdag (inclusief) tot de 28 ste werkdag (exclusief) voor de dag van vertrek: 50 % van de reissom

c. bij annulering vanaf de 28 ste werkdag (inclusief) tot de 21 ste werkdag (exclusief) voor de dag van vertrek: 75 % van de reissom

d. bij annulering vanaf de 21ste werkdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volle reissom

NB. Indien de reis wordt ingekocht, zoals bijvoorbeeld een cruise bij een rederij, dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende rederij. In dat geval gelden de volgende annuleringskosten:

- tot 3 maanden voor vertrek: het bedrag van de aanbetaling (met een minimum van EUR 600,- per persoon)

- vanaf 3 maanden voor vertrek: 100% van de reissom

Kamerindeling

Indeling in de kamers geschiedt op indeling in twee- of driepersoonskamers. Mochten deze niet beschikbaar zijn dan volgt indeling in éénpersoonskamers (indien beschikbaar). In dat geval zal BirdingBreaks.nl 50% van de kosten voor de éénpersoonskamer voor zijn rekening nemen.

Roken

Het is op onze reizen niet toegestaan te roken in de vervoersmiddelen en in de gezamenlijke ruimten.

Wijziging van reisschema

BirdingBreaks.nl specialiseert zich ondermeer in reizen naar afgelegen gebieden. Dit kunnen gebieden zijn waar bureaucratie heerst en waar schema's van vluchten of ander vervoer onzeker zijn. Daarom dient BirdingBreaks.nl altijd flexibel te zijn. BirdingBreaks.nl legt zich alleen vast op een voorgesteld reisschema. We behouden ons het recht voor om het reisschema te allen tijde te wijzigen en zullen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal of andere zaken als gevolg van een wijziging of vertraging van het reisschema.

Reisleiding

Elke BirdingBreaks.nl reisleider heeft volledige bevoegdheid tijdens de reis. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de reisleider te allen tijde op te volgen. Mocht een deelnemer tijdens de reis de wet overtreden of overlast veroorzaken op een zodanige wijze dat dit een normale uitvoering van de reis ernstig bemoeilijkt, kan de betreffende deelnemer door de reisleider tijdens de reis van verdere deelname worden uitgesloten. De deelnemer heeft in dit geval geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan. Eventuele extra kosten die met deze uitsluiting gepaard gaan, komen geheel voor rekening van de betreffende deelnemer.

Aansprakelijkheid

BirdingBreaks.nl is niet aansprakelijk voor vertraging en/of materiële of immateriële schade geleden door de deelnemer als gevolg van motorische pech, ziekte of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van BirdingBreaks.nl liggen. BirdingBreaks.nl is evenmin aansprakelijk voor het niet, niet juist of niet op tijd aankomen van betalingen, post of berichten, noch voor de gevolgen hiervan.

Speciale wensen

Eventuele kosten verbonden aan speciale wensen of essenties komen voor rekening van de klant. Indien een deelnemer speciale wensen heeft, zoals de ligging van een kamer, dieetwensen of anderzijds, dan proberen wij hieraan tegemoet te komen. In geen enkel geval kunnen wij deze bevestigen. Evenmin kunnen wij garanderen dat het verzoek wordt ingewilligd. Indien een wens voor de deelnemer zo essentieel is dat een reisovereenkomst slechts zal worden gesloten indien vast staat dat aan uw wens(en) wordt tegemoetgekomen, is sprake van een essentie. Bij essenties kan uitsluitend een voorlopig inschrijvingsbewijs worden verleend. Pas als aan de eisen kan worden voldaan, volgt definitieve inschrijving. Vaste plaatsen of voorkeursplaatsen, in voor onze activiteiten gebruikte vervoermiddelen, worden niet toegekend.

Verzekering

Deelnemers worden aangeraden een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Het is helaas niet mogelijk om deze via BirdingBreaks.nl af te sluiten. Een mogelijkheid is om dit bij uw huidige verzekering te doen en te upgraden waar noodzakelijk.

Een Birdingbreaks.nl reis boeken

Een BirdingBreaks.nl reis boekt u online via boekingsformulier. U kunt ook het formulier gebruiken dat is opgenomen in de reisbrochure. Na ontvangst van de boeking krijgt u van ons een bevestiging en factuur per post waarna de boeking definitief is. De boekingskosten bedragen EUR 15,- per boeking

Boeken van een expeditiecruise

Bij het boeken van een cruise geldt dat u dient aan te geven in welk soort hut u wenst te verblijven. Indien deze niet meer beschikbaar is wordt u daarover geïnformeerd en worden alternatieven aangedragen.

Opties

Opties op reizen kunnen zowel schriftelijk, per mail als telefonisch worden doorgegeven en zijn twee weken geldig. Daarna kunnen geen rechten meer aan de optie worden ontleend.

Vroegboekkorting

Voor alle groepsreizen met een aanbiedingsprijs boven EUR 1000,- per persoon geldt een vroegboekkorting indien het ingevulde en ondertekende boekingsformulier 6 maanden voor het vertrek van de reis in ons bezit is.

Voor reizen met een prijs tussen EUR 1000,- en EUR 2000,- bedraagt de korting EUR 25,-
Voor reizen met een prijs hoger dan EUR 2000,- bedraagt de korting EUR 50,-

Let op: er geldt géén vroegboekkorting bij het boeken van expeditiecruises

Garantiefonds

BirdingBreaks.nl is lid van het garantiefonds GGTO. De Stichting GGTO biedt garantie aan consumenten die een reis boeken bij één van de bij GGTO aangesloten touroperators. Dit houdt in dat de consument het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgt indien de aangesloten touroperator in financieel onvermogen komt. Zie voor meer informatie http://www.stichting-ggto.nl/

deze pagina komt uit cache