Goed verzekerd op reis!

Reisverzekering verplicht; annuleringsverzekering is aan te raden

Reis- en annuleringsverzekeringen

Omdat de kosten van medische verzorging in het buitenland of een onverwachte vlucht naar huis enorm kunnen oplopen, stelt BirdingBreaks een reisverzekering verplicht. Daarnaast wordt een annuleringsverzekering aangeraden. De kortlopende annuleringsverzekering van a.s.r. is er voor reizigers die zowel voor als tijdens hun reis beschermd zijn tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. U kunt de annuleringsverzekering via ons boekingsformulier afsluiten. Wilt u na boeking alsnog een annuleringsverzekering afsluiten, houd er dan rekening mee dat dit binnen een week na het boeken van een reis moet zijn afgesloten.

Kortlopende annuleringsverzekeringen via a.s.r.

De kortlopende Annuleringsverzekering van a.s.r. is er voor reizigers die zowel voor als tijdens hun reis beschermd zijn tegen de kosten van annulering en ongebruikte reisdagen. U kunt de annuleringsverzekering via ons boekingsformulier afsluiten. Wilt u na boeking alsnog een annuleringsverzekering afsluiten, houd er dan rekening mee dat dit binnen een week na het boeken van een reis moert zijn afgesloten.

Als u een annuleringsverzekering afsluit, dan gaat u akkoord met de digitale verstrekking van deze verzekeringskaart.

Kosten standaard kortlopende Annuleringsverzekering

De kosten voor een standaard, kortlopende annuleringsverzekering zijn: 5,5% van de reissom plus 21% assurantiebelasting plus EUR 4,24 poliskosten.

Hogere reissommen

Is de reissom hoger dan € 7.500 p.p. of €30.000 per polis, dan moet een extra formulier 'Aanvraag annulering hogere reissommen' door de hoofdboeker worden ingevuld en ondertekend. BirdingBreaks zal deze ter beoordeling doorsturen naar a.s.r.

Kortlopende annuleringsverzekeringen voor Expeditiecruises

1. Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Bij een standaard annuleringsverzekering gaat a.s.r. uit van de door ons gehanteerde annuleringsvoorwaarden:

 • bij annulering tot acht weken voor vertrek: de aanbetaling
 • Bij annulering tussen acht weken en zes weken voor vertrek: 50 % van de reissom
 • Bij annulering tussen zes en drie weken voor vertrek: 75 % van de reissom
 • Bij annulering vanaf drie weken voor vertrek: de volle reissom

  Expeditiecruises kennen echter andere annuleringsvoorwaarden:
 • Tot 3 maanden voor vertrek: het bedrag van de aanbetaling (met een minimum van EUR 600,- per persoon)
 • Vanaf 3 maanden voor vertrek: 100% van de reissom

  Om deze annuleringsvoorwaarden gelijk te trekken, betaald u een toeslag van 1%, dus 6,5% van de reissom + 21% assurantiebelasting en EUR 4,24 poliskosten.

  2. Reizen met vertrek over meer dan jaar
  Indien een reis meer dan een jaar voor vertrek wordt geboekt, betaald u een toeslag van 1%, dus 7,5% van de reissom + 21% assurantiebelasting en EUR 4,24 poliskosten.

Dekkingsoverzicht standaard kortlopende annuleringsverzekering

Bij de standaard annuleringsverzekering kan men een beroep op de dekking doen als een in de voorwaarden genoemde reden (omstandigheid) zich voordoet. Men heeft dan recht op 100% uitkering van de annulerings- of afbrekingskosten. De verzekerde kan annuleren als er sprake is van een van de 15 genoemde onvoorziene gebeurtenissen:

 • Verzekerde, een familielid in de 1e of 2e graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
 • Overlijden van een familielid in de 3e graad
 • Verzekerde of partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor de geboekte reis.
 • Verzekerde, een medeverzekerde, een huisgenoot of inwonend kind van verzekerde moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
 • Verzekerde krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning. Ook kan verzekerde annuleren wanneer deze persoon tijdens zijn reis aanwezig moet zijn bij de overdracht van zijn bestaande woning. Dit alleen als verzekerde geen invloed heeft op de opleverings- of overdrachtsdatum.
 • De gastheer of gastvrouw die in het buitenland woont en bij wie verzekerde tijdens de reis zou verblijven, wordt ernstig ziek, loopt ernstige verwondingen op of overlijdt en kan u daardoor niet meer ontvangen.
 • Verzekerde kan onverwacht om medische redenen niet de inenting krijgen die verplicht is voor zijn reisbestemming.
 • Verzekerde kan onverwacht en buiten zijn schuld geen visum krijgen voor uw reisbestemming in het buitenland.
 • Verzekerde wordt buiten zijn schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.
 • Verzekerde krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en zijn nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.
 • Verzekerde duurzame relatie of huwelijk wordt definitief ontbonden. Onder ‘een duurzame relatie’ verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.
 • Verzekerde verliest op de dag van vertrek uw reisdocumenten en doet daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie.
 • Ouder(s) of kind(eren) van verzekerde hebben onverwacht dringend zorg nodig, die alleen verzekerde zelf kan geven.
 • Het privévervoermiddel waarmee verzekerde de reis zou maken, valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis uit door een van buiten komend onheil. Dit voertuig kan niet op tijd worden vervangen of gerepareerd. Een ‘van buiten komend onheil’ is bijvoorbeeld een aanrijding, storm of diefstal. Pech, mechanische storing en dergelijke vallen hier niet onder.
 • Verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar verzekerde of de medeverzekerde werkt.
Deze website maakt gebruik van cookies.