Doneeractie lokale medewerkers

Doneeractie voor onze lokale reisleiders, gidsen en chauffeurs

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Corona wereldwijd toesloeg en reizen naar het buitenland voor het overgrote deel niet meer mogelijk werd. Wereldwijd hebben heel veel mensen te maken met de (financiële) gevolgen.

BirdingBreaks wil graag een lans breken voor onze fantastische, lokale reisbegeleiders, gidsen en chauffeurs. Van Costa Rica tot Zuid-Afrika; van Indonesië tot Senegal en van Madagaskar tot Georgië: zij zorgen er voor dat wij onvergetelijke reizen kunnen maken. Maar doordat het toerisme al een jaar lang is weggevallen, zitten velen van hen zonder enige vorm van inkomen en hulp van de lokale overheden is minimaal.

Eerder dit jaar zijn spontaan door enkele van onze klanten en door onszelf kleinschalige initiatieven gestart om een paar individuele gidsen te helpen. Omdat verschillende klanten bij ons hebben aangegeven graag meer te willen doen voor onze gidsen en chauffeurs, zetten wij nu een grootschalige doneeractie op! Hiermee willen wij onze lokale mensen met wat financiële steun een hart onder de riem steken om deze crisis door te komen!

Doneren
Wilt u onze lokale reisleiders, gidsen en chauffeurs steunen? Dan kunt u doneren op:
ING-bankrekening NL17INGB0004673465 t.n.v. Birdingbreaks.nl o.v.v. Doneeractie BirdingBreaks.

Opbrengst en verdeling
De binnengekomen giften zullen we verdelen over onze lokale reisleiders, gidsen en chauffeurs en wij zullen u hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte houden.

Namens BirdingBreaks en onze lokale reisleiders, gidsen en chauffeurs, hartelijk dank!

Deze website maakt gebruik van cookies.